Fikri ELMAS

Jeofizik Mühendisi / Yeraltı Su Aramaları/ Zemin Etüdleri/ Arkeojeofizik Çalışmalar / Maden Aramaları

Hakkımda

29 Ekim 1991 tarihinde Mardin’de doğdum. Dünya’ya etki eden kuvvetler , yerin altındaki madenler ve yapılar , levha hareketleri , depremlerin oluşumu ve uzay her zaman ilgimi çekti. Merakımı ilk zamanlarda belgesellerle gidermeye çalıştım sonra da kitaplarla sorularıma cevap arıyordum ama bana bunlar yetmedi ve bu işin bir parçası olmalıydım. Beni Jeofizik mühendisliğine iten en büyük neden buydu.

Jeofizik Mühendisliği Nedir ?

Jeofizik mühendisliği, Yerküredeki maden, mineral, petrol, doğal gaz, su ya da inşaatlar için zeminlerin incelenmesi, konumunun saptanmasını ve dinamiğinin araştırmasını bilimsel yöntemlerle yapan bir mühendislik dalıdır.
 
Doğa DOSTU

Jeofizik Mühendisliği ölçümleri sırasında gerek yer altı çalışmalarında gerekse de yapı denetimi çalışmalarında doğaya, çevreye ve yapılara zarar verilmeden ölçümler alınmaktadır.

İstatistikler

Jeofizik Ölçümleri net sondaj lokasyon noktaları belirlemekte , böylelikle sondaj sayısı ve noktaları daha güvenilir ve düşük maliyetli olur.

Zaman

Gelişen teknoloji ile birlikte daha hızlı ve net sonuçlar almanız mümkün. Günümüzde insanoğlu için en önemli olayın zaman olduğunu düşünürsek tüm bu nedenlerden dolayı neden ilk olarak gerekli projeler ile alakalı jeofizik çalışması yapılması gerektiğini anlamak pek zor olmuyor.

Kişisel Bilgiler

İsim- Soyisim:

Fikri ELMAS

Addres:

Mardin , Türkiye

Telefon:

0541 345 7447

Email:

info@fikrielmas.com.tr

Zaman Tüneli

Mesleki Deneyim

Yeraltı Su Araştırmaları

Yüzyılımızın en büyük sorunlarından sayılan su kaynaklarımızın yetersizliği karşısında gelişen teknoloji ile birlikte  yeraltı sularının arandığı bölgelerde doğru arazi gözlemleri ışığında kullanılabilir yeraltı su arama işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

ARKEOJEOFİZİK

Arkeolojik kalıntıların aranmasında kullanılan jeofizik yöntemlere Arkeojeofizik araştırmalar denir. Nereye saklanmış? Ne zaman saklanmış ise jeofiziğin ve arkeolojinin arayışıdır.

MADEN

Yer kürede maden yataklarının araştırılması, cevherleşme yerlerinin tespiti, şekli, konumu, derinlikleri gibi soruların cevaplarına; Bilgi, deneyim ve gelişmiş teknolojiyi kullanarak ulaşabiliyoruz.