Fikri ELMAS

Jeofizik Mühendisi / Yeraltı Su Aramaları/ Zemin Etüdleri/ Arkeojeofizik Çalışmalar / Maden Aramaları

Contacts

Çalışan Kişi , başarı yolundadır
Addres:

Mardin , Türkiye

Telefon:

0541 345 7447

Skype:

@fikrielmascom