Fikri ELMAS

Jeofizik Mühendisi / Yeraltı Su Aramaları/ Zemin Etüdleri/ Arkeojeofizik Çalışmalar / Maden Aramaları

(Turkish) Doğu Anadolu Fayı ve Kuzey Anadolu Fayı

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *