Fikri ELMAS

Jeofizik Mühendisi / Yeraltı Su Aramaları/ Zemin Etüdleri/ Arkeojeofizik Çalışmalar / Maden Aramaları

Seismic Geophone Equations Calculator

Overburden or Upper Layer Depth:
tabaka terinliği
Intersection Point Distance:
kesişme uzaklığı
Overburden or Upper Layer Seismic Velocity:
V1 hızı
Bedrock or Lower Layer Seismic Velocity:

, d = Overburden or Upper Layer Depth, t = Intersection Point Distance, v1 = Overburden or Upper Layer Seismic Velocity, v 2 = Bedrock or Lower Layer Seismic Velocity.

Seismic geophone equations calculator helps you to calculate overburden or upper layer depth, seismic velocity, intersection point distance, bedrock layer seismic velocity. The mixed layer of rock is the upper layer of the three-layered ocean model. It is a layer of fairly constant warm temperatures.