Fikri ELMAS

Jeofizik Mühendisi / Yeraltı Su Aramaları/ Zemin Etüdleri/ Arkeojeofizik Çalışmalar / Maden Aramaları

Yerküre ve Güneş Sistemi

Posted on: Şubat 21, 2020/  Posted by:  /  Yorum yapılmamış
Jeolojik çalışmalar yerkürenin bugünkü durumu hakkında bilgiler verir. Ayrıca jeolojik çalışmalarla yerkürenin durumu da araştırılır. Güneş sisteminin oluşum ve gelişim söz konusu yüzyıllar boyunca birçok ünlü bilim adamını yakından ilgilendirmiş ve bu konuda değişik teoriler ortaya atılmıştır. Kont de Buffon’un 200 yıl kadar önceki düşüncesine göre büyük bir gök cisminin Güneş’e çarpmasıyla Güneş’ten irili ufaklı …
More

Güneş Sisteminin “Şok Edici” Kökeni

Posted on: Kasım 19, 2017/  Posted by:  /  Yorum yapılmamış
shock wave

Uzun zamandır devam eden bir teoriye göre, Güneş Sistemimizin oluşumu patlayan bir süpernovadan gelen bir şok dalgasıyla tetiklendiği yönündeydi. Şok dalgası, patlayan yıldızdan gelen malzemeyi, komşu bir toz ve gaz bulutu içine enjekte etti ve bu da kendi başına çökmesine ve Güneş’i ve çevredeki gezegenlerini oluşturmasına neden oldu. Carnegie’nin Alan Boss’un yeni eserine göre, bu …

More