2 Tabakalı Sismik Denklem Çözümleri

Anakaya Katmanının Derinlik Hesabı:
tabaka terinliği
Kesişme noktası Uzaklık:
kesişme uzaklığı
Örtü veya üst tabaka Sismik Hızı:
V1 hızı
Ana kaya veya alt katman Sismik Hızı:

, d = Örtü veya üst tabaka derinliği, t = Kesişme noktası Uzaklığı, v1 = Örtü veya Üst Tabaka Sismik Hız, v 2 = Ana kaya veya alt katman Sismik Hızı

Sismik jeofon denklemleri hesap makinesi , örtü veya üst katman derinliğinı, sismik hızı, kesişme noktası mesafesini, ana kaya katmanının sismik hızını hesaplamaya yardımcı olur.