Bölgesel Manyetik Alan Hesaplayıcısı


 

Bu hesap, Uluslararası Jeomanyetik Referans Alan Modeli’ni kullanan Bölgesel Manyetik Alan Hesaplayıcısıdır.

Bu hesap, dünyanın Manyetik Alanının farklı bileşenlerini o zaman ve yerde hesaplamak için enlem, boylam, yükseklik ve tarihi alır. Bu değerlerin bölgenin jeolojisini dikkate almadığına dikkat ediniz. Modelden ürünler Yukarıdaki tabloda gösterilmektedir ve iki kadran eğim ve sapma değerlerini göstermektedir. Model için enlem tipi Geodetic ve Geocentric arasında değiştirilebilir ve bunların tanımları şemada görülebilir. Jeodezik bir sistem için, irtifanın WGS 84 Sferoidinin üzerindeki yükseklik olarak ve Geocentric sistemi için Dünya’nın merkezinden radyal mesafe olarak tanımlandığını unutmayın.

Uluslararası Jeomanyetik Referans Alanı hakkında daha fazla bilgi.

Bu hesaplama, IAGA Çalışma Grubu V-MOD’u tarafından yazılan orijinal FORTRAN kodunu ve 1900 ile 2020 arasında geçerli olan geçerli IGRF katsayılarını içerir. 2025’e kadar olan tarihler hesaplanır ancak doğrulukta azalır. IGRF kodunun uygulanmasına yardımcı olmak için BGS’de Susan Macmillan’a teşekkür ederiz.[:en]