Fikri ELMAS

Jeofizik Mühendisi / Yeraltı Su Aramaları/ Zemin Etüdleri/ Arkeojeofizik Çalışmalar / Maden Aramaları

Doğu Anadolu Fayı ve Kuzey Anadolu Fayı

Doğu Anadolu Fayı ve Kuzey Anadolu Fayı konularına ayrı ayrı değinmemiz daha doğru olacaktır. Doğu Anadolu Fayı, kısaca DAF olarak bilinmektedir. Doğu Anadolu Fay hattı, Ölü Deniz Çatlağı’nın kuzeyinde başlar, Maraş Üçlü Bitişme’sinden devam ederek, Karlıova Üçlü Bitişmesi’ne kadar ilerler. Doğu Anadolu Fayı ve Kuzey Anadolu Fayı ülkemizin en önemli fay hatlarıdır. Ülkemizin deprem bölgesi olduğunu düşünürsek, bu önemli bir konudur. Doğu Anadolu Fayı ve Kuzey Anadolu Fayı konusunda Kuzey Anadolu Fayına da değinmemiz gerekiyor. Dünyanın en hızlı hareket eden fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay hattı KAF olarak bilinmektedir.Kuzey Anadolu Fayı Parça parça faydalardan oluşmaktadır. Arap Levhası, ile Avrasya Levhası arasında bulunmaktadır. Yapı olarak  San Andreas Fayına benzerlik gösterir.  

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir